Vergoedingen

zijn fiscaal aftrekbare vergoedingen voor te late betalingen
Het antwoord is ja: rekening-courantkredieten zijn aftrekbaar voor een bedrijf en worden vaak als bedrijfskosten beschouwd. ... Als uw bedrijfskosten ...